Plantenasiel / Kwekerij

Wij vinden het jammer dat veel gezonde planten op de composthoop of door de hakselaar verdwijnen.

Planten  verdienen een tweede kans. 

 

Wij hebben de mogelijkheden en plaats om te experimenteren met materiaal en middelen die door leveranciers worden aangeboden.

Langzaamaan wordt het ook ons "test centrum"  voor allerlei, met name ecologische oplossingen.

Biodiversiteit heeft onze interesse, evenals een zorgvuldig omgaan met pesticides. Zijn er goede alternatieven voorhanden dan heeft dit altijd de voorkeur. Desalniettemin vinden wij kreten als "pesticidevrij"  niet altijd realistisch. Een goede kennis op dit gebied geeft ook een andere kijk op het zwart/wit denken dat vaak in de media verschijnt.

 

Gelukkig hebben wij in ons tuinplanten asiel / kwekerij zelden pesticides nodig dankzij een biologisch evenwicht dat wij steeds proberen te verbeteren zodat roofmijten / insecten de taak over kunnen nemen van de pesticides. 

 

In Zundert bevinden wij ons tussen de boomkwekers. Zij leveren hun producten zoals de afnemer dit wenst. Dit betekent dat planten die niet voldoen aan de standaard norm soms afgeschreven worden.

Er zijn veel gelijkenissen met onze huidige maatschappij....

 

Gelukkig zijn er ook kwekers die deze planten/bomen een warm hart toedragen en ons de mogelijkheid geven hen een tweede kans te bieden. 

 

In deze video zijn er een aantal 2e kans bomen die hulp nodig hebben gedurende de droogte periode. Zij hebben het gelukkig vrijwel allemaal gered.