LNG/CNG Tankstation

Bergsche Poort

(referentie tankstation Scenarioboek externe veiligheid'doorzet 5000 m3/jaar; Bergsche poort  15.500 m3/jaar) 

Bron;

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0748.BP0242-0201/b_NL.IMRO.0748.BP0242-0201_tb15.pdf

Risicoanalyse LNG tankstation blz 3 & 14

 • doorzet 15.500 m3/jaar 

 • 517 uur /jaar in bedrijf aanvoer LNG
  5.9% van het jaar

 • 775 uur /jaar aanwezig
 • aflevering 160 l/min 1490 uur/jaar
  17% van het jaar
 • Doorzet LCNG 1200 m3/jaar
  22.8% van het jaar

Blz 5 :

Let op locatie vulpunt, tekeningen geven een onduidelijk beeld over daadwerkelijke uitvoering tankstation en bijbehorende verharding mbt draaicirkel van extra zwaar transport.

Onderstaande tekening ontving ik op een later tijdstip en lijkt het huidige plan te benaderen.


Bron;

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0748.BP0242-0201/t_NL.IMRO.0748.BP0242-0201.pdf

 

Blz 71

" Het gehele plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van het LNG-tankstation. In geval
van een warme BLEVE zal tot 90 meter vanaf de tankwagen (op het tankstation) een
onherstelbare schade aan gebouwen plaatsvinden en een hittestraling van meer dan 140 kW/m2
.
Binnen dit gebied dient gevlucht te worden. De gebouwen in het plangebied (hotel, horeca etc.)
worden echter op grotere afstand gebouwd. Voor de aanwezigen binnen deze gebouwen wordt
geadviseerd te schuilen totdat de BLEVE heeft plaatsgevonden. Daarna kan worden gevlucht in
verband met secundaire branden.
Het spoortraject is gelegen op een afstand van circa 220 meter van (beperkt) kwetsbare objecten in het plangebied. Om de zelfredzaamheid te vergroten is risicocommunicatie en risicobewustzijn
van belang. Het is aan te bevelen om gebouwen die zijn gelegen binnen 250 meter (carwash/pick
up point) uit te rusten met een drukwerende gevel en glasoppervlakten te beperken. Daarnaast
is het aan te bevelen om de gebouwen die zijn gelegen binnen 330 meter (carwash/pick up point
/horeca) uit te rusten met een (nood)uitgang en vluchtroute die gelegen zijn van de risicobron
af.


Bron;

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0748.BP0242-0201/t_NL.IMRO.0748.BP0242-0201.pdf

Blz 60

 

Tekst die om uitleg vraagt;

"ten opzichte van een rustige woonwijk/buitengebied sprake is van een zekere verstoring van het gebied"

"het is daarom geoorloofd uit te gaan van een gereduceerde afstand"