Bijenlandschap West-Brabant voor hulp aan bijen

Toch fijn om te lezen dat gemeente Bergen op Zoom de bijenstrategie tekent.

Dit in vrijwel dezelfde week als de gemeente beslist over bestemmingsplan Poortgebied Bergsche Heide en ontsluitingsweg;

Hetgeen nu bos en recreatiegebied is wilt men in dit plan wijzigen in;

  • Noordelijk deel ; Hotel
  • Zuidelijk deel
    - Tankstation voor met name LNG (brandstof voor zwaar vrachtverkeer)
    -  Fastfood McDonald / KFC
    -  Carwash 
  • Ontsluitingsweg 60 km/uur

Totaal ruim 55.000 m2 aan verharding > 11 voetbalvelden

 

BN deStem 7 december 2018

https://www.bndestem.nl/roosendaal/bijenlandschap-west-brabant-voor-hulp-aan-bijen~a94a9d1a/

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.