ontwerp bestemmingsplan

Poortgebied Bergsche Heide en ontsluitingsweg

NL.IMRO.0748.BP0242-0201

Dit is een tijdelijke site.

Alle inhoud geplaatst door

C.de Jonge

Dopheide 3

Bergen op Zoom

(Sinds 1966 is dit perceel in bezit van mijn familie en het staat in familie/vriendenkring bekend als 't Heidehoekje.)

 

  • Waarom deze site?

Ontwerp bestemmingsplan (ca 1100 blz) bevat veel onjuistheden en roept  vraagtekens op.

Uiteraard is binnen de termijn mijn zienswijze ingediend. 

 

Wij als eigenaren van aangrenzende particuliere percelen zijn nooit benaderd door gemeente noch projectontwikkelaar omtrent plannen in het gebied.

 

Door zelf alert te zijn, hebben wij de informatie avond bijgewoond (een inloopavond waarbij de tekeningen op tafel lagen) en  is er op tijd een zienswijze ingediend.

 

In de raadsvergadering krijg ik 5 minuten spreektijd - veel te kort om inhoudelijk op de feiten in te gaan.

 

Ik hoop dat raadsleden die gevraagd worden het plan te ondertekenen zich wel bewust zijn van de gevolgen die dit plan heeft op de flora en fauna en de veiligheid van de burgers.

 

Update (zie tijdlijn voor nadere info)

  • eind 2018;
    bestemmingsplan wordt door gemeente ondertekend, ook door een partij als Groen Links. Slechts een enkeling, waarvoor dank,  spreekt kritische woorden over de inhoud van het plan. 
  • Raad van State 11 april 2019
    Voorlopige voorziening
  • Raad van State 14 november 2019
    Wet milieubeheer en Besluit m.e.r.

 

 

 

Bhramari , de zoemende bij