Huidig vastgesteld bestemmingsplan

dd. 22 juli 2010

Bestemmingsplan poortgebied Bergsche Heide

dd. mei 2018

Exacte afmeting tot vulpunt heb ik niet beschikbaar, maar dit zal ca 70-90m zijn.

De afstand van perceelgrens tot draaicirkel  bij tankstation zal ca 50m zijn.